Korps

Ytre Suløen har mange samarbeids-konserter med både skolekorps og musikk-korps/ungdomskorps. Dette blir som regel gjennomført i sammenheng med et gehørspillseminar. Her lærer korps-musikerene New Orleans-musikk uten noter, og spiller både med og uten Ytre Suløen. Improvisasjon står sentralt i disse seminarene, som har fått utrolig positiv respons overalt hvor vi har gjennomført dem. Det kan også nevnes at gate-paradene ved jazzfestivalene i Molde og Oslo er resultat av seminarer med Ytre Suløen.